Договори и формуляри

За да отворите и разпечатате документите, ще Ви е необходим Adobe Acrobat Reader. Ако нямате, можете да го изтеглите от тук.

Общи условия на "Централна Кооперативна Банка" АД (260,2 KB)

Искане за регистрация на физическо лице за извършване на банкови операции чрез Интернет (136,2 KB)

Искане за регистрация на юридическо лице за извършване на банкови операции чрез Интернет (139,8 KB)

Декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП при извършване на банкови операции над 30 000 лв (50,7 KB)

Декларация за платени осигуровки по чл. 7, ал. 8 от Кодекса са социално осигуряване (75,5 KB)

Статистическа форма по чл. 3, ал.1 от Наредба 27 на БНБ за плащане между местно и чуждестранно лице в размер над 100 000 лв (295,8 KB)

Декларация и указания по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна (76,5 KB)

Искане за ползване на услугата CCB Online LITE на Физически лица (215,4 KB)


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam