Спестовни сметки

Универсална спестовна сметка CCB Club

С нашия нов спестовен продукт получаваш:

  • Висока лихва и можеш да теглиш и внасяш суми по всяко време.
  • Висок доход
  • Получаваш лихвата ежемесечно

Универсална спестовна сметка в лева (за физически лица)

Минимално среднодневно претеглено салдо в лева

Годишна лихва

до 9.99

0.00%

10.00 – 99,999.99

1.20%

над 100,000.00

1.30%

 

Универсална спестовна сметка в евро (за физически лица) Минимално среднодневно претеглено салдо в EURГодишна лихва
до 4.990.00%
5.00 – 49,999.991.00%
над 50,000.001.20%

 

Универсална спестовна сметка в щатски долри (за физически лица) Минимално среднодневно претеглено салдо в USDГодишна лихва
до 4.990.00%
над 50.50%

ЦКБ Спестовна сметка

  • Възможност за внасяне и теглене по всяко време
  • Висока годишна лихва
ЦКБ Спестовна сметка 

Олихвяем минимум

Годишна лихва

10.00 лева

1.20%

5.00 евро

1.00%

5.00 щатски долари 

0.50 


Тарифа на банката

Допълнителна информация за Универсална сметка CCB Club и ЦКБ Спестовна сметка може да получиш на зелен телефон 0800 11 400(разговорът е безплатен за клиенти от цялата страна) или на телефон 02/9266 500, както и във всички офиси на Централна Кооперативна Банка.

 


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam