Спестовни сметки

Универсана спестовна сметка CCB Club

Без данъчно облагане

С нашия нов спестовен продукт получаваш

висока лихва и можеш да теглиш и внасяш суми по всяко време.

Висок доход

Получаваш лихвата ежемесечно

Лихвата по сметката не подлежи на данъчно облагане*

*Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ.

 

Универсална спестовна сметка в лева (за физически лица)

Минимално среднодневно претеглено салдо в лева

Годишна лихва

до 999.99

0.00%

1,000.00 – 30,000.00

3.00%

30,000.01 – 200,000.00

3.30%

над 200,000.01

3.60%

 

Универсална спестовна сметка в евро (за физически лица) Минимално среднодневно претеглено салдо в EURГодишна лихва % 
до 499.990.00
500.00 – 15,000.003.00 
15,000.01 – 100,000.003.30
над 100,000.013.60

 

Приложение 1 към тарифа за лихвите, таксите и комисионите

Допълнителна информация за Универсална сметка CCB Club и програма за лоялност CCB Club

може да получиш на телефони: 0800 11 400, 02/ 9266 500 и във всеки клон на банката.

 


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam