Спестовни сметки

Универсана спестовна сметка CCB Club

Без данъчно облагане

С нашия нов спестовен продукт получаваш

висока лихва и можеш да теглиш и внасяш суми по всяко време.

Висок доход

Получаваш лихвата ежемесечно

Лихвата по сметката не подлежи на данъчно облагане*

*Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ.

 

Универсална спестовна сметка в лева (за физически лица)

Минимално среднодневно претеглено салдо в лева

Годишна лихва

до 9,99

0.00%

10,00 – 200,000.00

3.30%

над 200,000.01

3.60%

 

Универсална спестовна сметка в евро (за физически лица) Минимално среднодневно претеглено салдо в EURГодишна лихва
до 4,990.00%
5,00 – 100,000.003.30%
над 100,000.013.60%

 

 

ЦКБ Спестовна сметка

Възможност за внасяне и теглене по всяко време

Лихвата по сметката не подлежи на данъчно облагане (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ)

Висока годишна лихва

ЦКБ Спестовна сметка 

Олихвяем минимум

Годишна лихва

10.00 лева

3.60%

5.00 евро

3.60%

 


Депозити, спестовни и разплащателни сметки (Приложение 1 към тарифата за лихвите, таксите и комисионите)

Допълнителна информация за Универсална сметка CCB Club, програма за лоялност CCB Club и ЦКБ Спестовна сметка може да получиш на телефони: 0800 11 400, 02/ 9266 500 и във всеки клон на банката.

 


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam