Спестовни сметки

Универсална спестовна сметка CCB Club

С нашия нов спестовен продукт получаваш:

  • Гъвкаво боравене със своите средства;
  • Възможност да разполагаш с лихвата ежемесечно.

Универсална спестовна сметка в лева (за физически лица)

Минимално среднодневно претеглено салдо в лева

Годишна лихва

до 9.99

0.00%

над 9,99

0.10%

 

Универсална спестовна сметка в евро (за физически лица) Минимално среднодневно претеглено салдо в EURГодишна лихва
до 4.990.00%
над 4.990.10%

 

Универсална спестовна сметка в щатски долри (за физически лица) Минимално среднодневно претеглено салдо в USDГодишна лихва
до 4.990.00%
над 4.990.10%

ЦКБ Спестовна сметка

  • Възможност за внасяне и теглене по всяко време
ЦКБ Спестовна сметка 

Олихвяем минимум

Годишна лихва

10.00 лева

0.10%

5.00 евро

0.10%

5.00 щатски долари 

0.10%


Тарифа на банката

Допълнителна информация за Универсална сметка CCB Club и ЦКБ Спестовна сметка може да получиш на зелен телефон 0800 11 400(разговорът е безплатен за клиенти от цялата страна) или на телефон 02/9266 500, както и във всички офиси на Централна Кооперативна Банка.

 


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam