Кредит Доверие

Кредит Доверие е потребителски кредит за служители на предварително одобрени от банката фирми и за държавни служители, назначени по Закона за държавния служител.

Справка за одобрените фирми можете да направите на телефон 02/9266 500.

Вие можете да получите кредит Доверие, ако:

 • работите на безсрочен трудов договор или сте държавен служител;
 • имате поне 6 месеца трудов стаж на настоящата месторабота;

Параметри на кредита

 • Сума – до 60 000 лева или равностойността им в евро или щатски долари.
 • Срок - до 12 години

Лихвени условия

 • Годишният лихвен процент е в размер на 7,9% независимо от валутата на кредита

Преференции

 • При превод на мин. 40% от заплатата плюс месечната вноска по кредита:
  • лихвен процент 6,5% независимо от валутата на кредита за кредити до 3000 лева
  • лихвен процент 6% независимо от валутата на кредита за кредити над 3000 лева
 • За служители на институционални работодатели без превод на заплата - 6,9%

Възможност за допълнителни отстъпки в лихвата при пакетни продажби:

 • 0,1% при продажба на кредит и кредитна карта
 • 0,1% при продажба на кредит и дебитна карта
 • 0,1% при представяне на валидна полица за застраховка Каско на МПС, Защитен дом или Защитена фамилия към ЗАД АРМЕЕЦ

Отстъпките могат да се комбинират!

Годишният процент на разходите е в размер на 5,93% при кредит в размер на 15 000 лева, срок на изплащане 12 години, с включена еднократна такса за разглеждане на искането за кредит и плаващ лихвен процент 5,7% (референтен лихвен процент за потребителски кредити (РЛПпк) + надбавка 1,2%). Обща дължима сума 20804,52 лева и размер на месечната вноска 144,06 лева.

Вижте методиката на ЦКБ за определяне на РЛПпк по потребителски кредити.

Обезпечение

 • За кредит до 15 000 лева – без поръчител;*
 • За кредит над 15 000 до 30 000 лева – един поръчител;
 • За кредит над 30 000 – двама поръчители.

Преференции за клиенти с добър осигурителен и остатъчен доход и превод на заплата в банката:

 • За кредит до 30 000 лева – без поръчител;*
 • За кредит над 30 000 лева – един поръчител;

Клиенти с високи доходи, могат да получат допълнителни преференции.

*в някои случаи, по преценка на банката, може да бъде изискан поръчител или съдлъжник

Можете сами да пресметнете размера на месечната си вноска като използвате нашия КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР за Кредит Доверие.

Необходими документи, които трябва да се представят

Като кредитополучател Вие трябва да представите:

Вашият поръчител трябва да представи:

Допълнителни документи:

Какво ще Ви струва кредитът?

Такса за разглеждане на искане за кредит:

 • 30 лева за кредити до 5 000 лева
 • 60 лева за кредити от 5 000 до 30 000 лева
 • 150 лева за кредити над 30 000 лева
Допълнителна информация за въпроси, които Ви интересуват, можете да получите на зелен телефон 0800 11 400 (разговорът е безплатен за клиенти от цялата страна) или на телефон 02/9266 500, както и във всички офиси на Централна Кооперативна Банка.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam