Кредит Доверие

Кредит Доверие е потребителски кредит за служители на предварително одобрени от банката фирми и за държавни служители, назначени по Закона за държавния служител.

Справка за одобрените фирми можете да направите на телефон 02/9266 500.

Вие можете да получите кредит Доверие, ако:

 • работите на безсрочен трудов договор или сте държавен служител;
 • имате поне 6 месеца трудов стаж на настоящата месторабота;

Параметри на кредита

 • Сума – до 50 000 лева или равностойността им в евро или щатски долари.
 • Срок - до 10 години

Лихвени условия

 • 4,9% лихвен процент за първата година, независимо от валутата*
 • 7,9% стандартна лихва за останалия период на кредита независимо от валутата

Преференции

 • При превод на доходи по сметка в банката:
  • лихвен процент 6,5% независимо от валутата на кредита за кредити до 3000 лева
  • лихвен процент 6% независимо от валутата на кредита за кредити над 3000 лева
 • За служители на институционални работодатели без превод на заплата - 6,9%

Възможност за допълнителни отстъпки в лихвата при пакетни продажби:

 • 0,1% при ползване на дебитна карта
 • 0,2% при ползване на кредитна карта
 • 0,1% при представяне на валидна застраховка към ЗАД АРМЕЕЦ
 • 0,2% за клиенти на ПОАД ЦКБ Сила

Отстъпките могат да се комбинират!

Годишният процент на разходите е в размер на 5,60% при кредит в размер на 15 000 лева, срок на изплащане 10 години, с включена еднократна такса за разглеждане на искането за кредит, лихвен процент за първата година – 4,9% и 5,5% за останалия срок. Лихвеният процент се формира от аналитичен референтен лихвен процент за потребителски кредити (АРЛПпк) + надбавка. Обща дължима сума 19467.84  лева и размер на месечната вноска 158.37 лв. за първите 12 вноски и 162.38 лв. за останалия период.

Вижте методиката на ЦКБ за определяне на АРЛПпк по потребителски кредити.

Обезпечение

 • За кредит до 15 000 лева – без поръчител;*
 • За кредит над 15 000 до 30 000 лева – един поръчител;
 • За кредит над 30 000 – двама поръчители.

Преференции за клиенти с добър осигурителен и остатъчен доход и превод на заплата в банката:

 • За кредит до 30 000 лева – без поръчител;*
 • За кредит над 30 000 лева – един поръчител;

*в някои случаи, по преценка на банката, може да бъде изискан поръчител или съдлъжник

Можете сами да пресметнете размера на месечната си вноска като използвате нашия КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР за Кредит Доверие.

Необходими документи, които трябва да се представят

Като кредитополучател Вие трябва да представите:

Вашият поръчител трябва да представи:

Допълнителни документи:

Какво ще Ви струва кредитът?

Такса за разглеждане на искане за кредит:

 • 30 лева за кредити до 5 000 лева
 • 60 лева за кредити от 5 000 до 30 000 лева
 • 150 лева за кредити над 30 000 лева
Допълнителна информация за въпроси, които Ви интересуват, можете да получите на зелен телефон 0800 11 400 (разговорът е безплатен за клиенти от цялата страна) или на телефон 02/9266 500, както и във всички офиси на Централна Кооперативна Банка.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam