Студентски кредит

Вие искате да инвестирате в образованието си или имате нужда от средства, за да заминете на стаж или студентска бригада в чужбина?
Студентският кредит на Централна Кооперативна Банка ще Ви помогне да осъществите плановете си.

Всички клиенти, които рефинансират задължения си в друга банка с кредит от ЦКБ АД ще ползват специални отстъпки в таксите.

Вие можете да кандидатствате за СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ, ако:

 • се обучавате в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение в държавно или частно висше учебно заведение и
 • сте на възраст до 30 години към момента на кандидатстване за кредит.

Параметри на кредита

Сума

 • Размерът на кредита включва семестриални такси и сума за текущи нужди и издръжка за периода на обучение в България или в чужбина:
  - до 20 000 лева или равностойността им в евро или щатски долари
 • ЦКБ АД може да финансира участието Ви в програми за културен обмен, стаж или студентски бригади в чужбина, като в тези случаи размерът на кредита е:
  - до 7 000 лева или равностойността им в евро или щатски долари.

Вие имате възможност за избор: да получите веднага пълната сума за обучението Ви или ежегодно да получавате сумата за съответната учебна година.

Гратисен период

Имате право на гратисен период за срока на обучението Ви.
През гратисния период се заплащат ежемесечно само начислените лихви.

 • Когато кредитът е за финансиране на програма за стаж в чужбина, гратисният период е до 12 месеца;
 • При кредити за участие в студентски бригади - до 7 месеца.

Срокът за издължаване на кредита е до 5 години след изтичане на гратисния период.

Лихвени условия

Лихвеният процент е от 9% до 10% в зависимост от валутата на кредита. Ползва се преференция ако поръчителят получава заплата в банката.

Годишен процент на разходите е в размер на 10,91% при еднократно усвоен кредит в размер на 15 000 лева, срок на изплащане 5 години, с включени такса за разглеждане и еднократна такса за управление на кредита и плаващ лихвен процент 9,5% (базов лихвен процент (БЛП) + надбавка 3,5%). Обща дължима сума 19 211,68 лева и размер на месечната вноска 315,03 лева. Считано от декември 2008 г., БЛП на банката в лева е 6%.

Обезпечение

 • до 10 000 лв. - един поръчител
 • от 10 001 - до 20 000 лв. - двама поръчители

Поръчителят трябва да работи на постоянен трудов договор с поне 6 месеца стаж на настоящата си месторабота. Препоръчително е да е Ваш близък роднина.

Какви документи очакваме да представите

Когато Вие кандидатствате за кредит:

За поръчителя Ви:

Можете да разпечатате сега нужния формуляр, да го попълните и представите в банковия салон, където се обслужва Вашата сметка. Ние ще отговорим на Вашето искане в рамките на два работни дни.

Какво ще Ви струва кредитът?

 • Такса за разглеждане - 10 лв.
 • Еднократна такса за управление - 2%

При кредити за рефинансиране на задължения в друга банка - без такса за разглеждане и с 20% намаление на таксата за управление.

Таксите се събират при отпускане на кредита

Настоящият Студентски кредит се предлага без държавна финансова подкрепа.

Допълнителна информация за въпроси, които Ви интересуват, можете да получите на зелен телефон 0800 11 400 (разговорът е безплатен за клиенти от цялата страна) или на телефон 02/9266 500, както и във всички офиси на Централна Кооперативна Банка.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam