Стандартен потребителски кредит

Трябват Ви пари, но Ви е страх от тежестта на месечните вноски? Създадохме за Вас Стандартен потребителски кредит.

Предлагаме Ви кредит вече до 30 000 лева при лихва с лихва от 8%! Банката не събира такси за усвояване и управление на кредита!

Вие можете да получите Стандартен потребителски кредит, ако:

 • работите на безсрочен трудов договор;
 • имате поне 6 месеца трудов стаж на настоящата месторабота;

Параметри на кредита

 • Сума – до 30 000 лева или равностойността им в евро или щатски долари
 • Срок - до 7 години

Лихвени условия

 • Годишният лихвен процент е в размер на 9,9% независимо от валутата на кредита

Преференции

 • Преференциален лихвен процент при превод доходи в банката - 8,5% независимо от валутата на кредита

Възможност за допълнителни отстъпки в лихвата при пакетни продажби:

 • 0,1% при ползване на дебитна карта
 • 0,2% при ползване на кредитна карта
 • 0,1% при представяне на валидна застраховка към ЗАД АРМЕЕЦ
 • 0,2% за клиенти на ПОАД ЦКБ Сила

Отстъпките могат да се комбинират!

Годишният процент на разходите e в размер на 8,44% при кредит в размер на 15 000 лева, срок на изплащане 7 години, с включена еднократна такса за разглеждане на искането за кредит и плаващ лихвен процент 8% (аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити (АРЛПпк) + надбавка 7,6). Обща дължима сума 19698,74 лева и размер на месечната вноска 233.79 лева.

Вижте методиката на ЦКБ за определяне на АРЛПпк по потребителски кредити.

Обезпечение

 • без поръчител за кредит до 8 000 лева*
 • за кредит от 8 000 до 15 000 лева – един поръчител
 • за кредит над 15 000 лева – двама поръчители

* в някои случаи, по преценка на банката, може да бъде изискан поръчител или съдлъжник.

Можете сами да сметнете размера на месечната си вноска като използвате нашия КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР за Стандартен потребителски кредит.

Какви документи очакваме да представите

Ако Вие кандидатствате за кредит:

За Вашият поръчител:

Допълнителни документи:

Какво ще Ви струва кредитът?

 • Такса за разглеждане на искане за кредит:
  • 30 лева за кредити до 5 000 лева
  • 60 лева за кредити от 5 000 до 30 000 лева
  • 150 лева за кредити над 30 000 лева
Допълнителна информация за въпроси, които Ви интересуват, можете да получите на зелен телефон 0800 11 400 (разговорът е безплатен за клиенти от цялата страна) или на телефон 02/9266 500, както и във всички офиси на Централна Кооперативна Банка.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam