Кредит Мечта

Имаш нужда от малък кредит за кратък срок? Не отлагай плановете си - вече има потребителски кредит Мечта. Ще получиш бързо одобрение и няма да ти е необходим поръчител - достатъчно е да работиш на трудов договор.

Отговор на искането за кредит - до 1 час!

Вие можете да получите кредит Мечта, ако:

 • работите на безсрочен трудов договор;
 • имате поне 6 месеца трудов стаж на настоящата месторабота;

Параметри на кредита

 • Сума – до 8000 лева
 • Срок - до 8 години

Лихвени условия

 • Стандартен годишен лихвен процент - 10%
 • Преференциален лихвен процент при превод на мин. 40% от заплатата плюс месечната вноска по кредита - 8,5% (при превод на заплата по сметка в ЦКБ)

Възможност за допълнителни отстъпки в лихвата при пакетни продажби:

 • 0,1% при ползване на дебитна карта
 • 0,2% при ползване на кредитна карта
 • 0,1% при представяне на валидна застраховка към ЗАД АРМЕЕЦ
 • 0,1% за клиенти на ПОАД ЦКБ Сила

Отстъпките могат да се комбинират!

Годишният процент на разходите е в размер на 8,53% при кредит в размер на 8000 лева, срок на изплащане 8 години, с включена еднократна такса за разглеждане на искането за кредит и плаващ лихвен процент 8% (референтен лихвен процент по потребителски кредити (РЛПпк) + надбавка 3,5%). Обща дължима сума 10 917,04 лева и размер на месечната вноска 113,09 лева.

Вижте методиката на ЦКБ за определяне на РЛП по потребителски кредити.

Обезпечение

 • Кредитът се отпуска без поръчител!

Можете сами да сметнете размера на месечната си вноска като използвате нашия калкулатор за Кредит Мечта.

Какви документи очакваме да представите

Ако Вие кандидатствате за кредит:

 • Копие на лична карта.

Какво ще Ви струва кредитът?

 • Такса за разглеждане на искане за кредит
  • 30 лева за суми до 3000 лева
  • 60 лева за суми над 3000 лева
Допълнителна информация за въпроси, които Ви интересуват, можете да получите на зелен телефон 0800 11 400 (разговорът е безплатен за клиенти от цялата страна) или на телефон 02/9266 500, както и във всички офиси на Централна Кооперативна Банка.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam