Бърз пенсионерски кредит Топлина

За Вас пенсионери - специален кредит Топлина с нови, още по-атрактивни условия и юбилейна лихва!

  • Само срещу лична карта
  • Бързо отпускане

Параметри на кредита

  • Сума – от 200 до 800 лева
  • Срок на кредита - до 10 месеца

Лихвени условия

  • 10% при превод на пенсия в банката

Възможност за допълнителна отстъпка в лихвата при ползване на допълнителни услуги.

Годишният процент на разходите е в размер на 16,85% при кредит в размер на 800 лева, срок на изплащане 10 месеца, с включена еднократна такса за разглеждане на искането за кредита и плаващ лихвен процент 10.00% (аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити (АРЛПпк) + надбавка 9.6%). Обща дължима сума 857,12 лева и размер на месечната вноска 83,71 лева.

Вижте методиката на ЦКБ за определяне на  АРЛП по  потребителски кредити.

Можете сами да сметнете размера на месечната си вноска като използвате нашия КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР за Кредит за пенсионери.

Обезпечение

  • превод на пенсия по сметка в банката

Необходими документи, които трябва да се представят

Като кредитополучател Вие трябва да представите:

Допълнителни документи:

Какво ще Ви струва кредитът?

  • Такса за разглеждане на искане за кредит - 20 лева

Допълнителна информация за въпроси, които Ви интересуват, можете да получите на зелен телефон 0800 11 400 (разговорът е безплатен за клиенти от цялата страна) или на телефон 02/9266 500, както и във всички офиси на Централна Кооперативна Банка.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam