Кредит Актив

Трябват Ви пари за ремонт, почивка, обзавеждане, но не работите на трудов договор? Създадохме специално за Вас Кредит Актив.

Вие можете да получите кредит Актив, ако:

 • Сте частен земеделски производител;
 • Сте собственик на ЕТ, ЕООД или съдружник в ООД, в т.ч. лекари или стоматолози;
 • Получавате доходи от наеми, ренти, хонорари и други.

Параметри на кредита

 • Сума - до 60 000 лева или равностойността им във валута
 • Срок - до 10 години

Лихвени условия

 • Годишен лихвен процент в размер на 9,9% независимо от валутата на кредита

Преференции

 • За клиенти, които получават доходите си по сметка в ЦКБ - 8,1% независимо от валутата на кредита
 • За лекари и стоматолози, които получават доходите си в ЦКБ - 6% независимо от валутата на кредита

Възможност за допълнителни отстъпки в лихвата при пакетни продажби:

 • 0,1% при ползване на дебитна карта
 • 0,2% при ползване на кредитна карта
 • 0,1% при представяне на валидна застраховка към ЗАД АРМЕЕЦ
 • 0,2% за клиенти на ПОАД ЦКБ Сила

Отстъпките могат да се комбинират!

Годишният процент на разходите е 7,97% при кредит в размер на 15 000 лева, срок на изплащане 10 години, с включена еднократна такса за разглеждане на искането за кредит и плаващ лихвен процент 7,6% (аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити (АРЛПпк) + надбавка 7,2%). Обща дължима сума 21 520.17 лева и размер на месечната вноска 178.84 лева.

Вижте методиката на ЦКБ за определяне на АРЛПпк по потребителски кредити.

Обезпечение

 • За кредит до 25 000 лева – един поръчител;
 • Над 25 000 лева – двама поръчители;

Можете сами да пресметнете размера на месечната си вноска като използвате нашия КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР за Кредит Актив.

Какви документи очакваме да представите

За Вас:

За Вашия поръчител:

Допълнителни документи:

Какво ще Ви струва кредитът?

Такса за разглеждане на искане за кредит:
- 30 лева за кредити до 5000 лева
- 60 лева за кредити от 5000 до 30 000 лева
- 150 лева за кредити над 30 000 лева

Допълнителна информация за въпроси, които Ви интересуват, можете да получите на зелен телефон 0800 11 400 (разговорът е безплатен за клиенти от цялата страна) или на телефон 02/9266 500, както и във всички офиси на Централна Кооперативна Банка.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam