Проспект и процедура за увеличение на капитала на „Велграф Асет Мениджмънт” АД

22/05/2017

 

Процедура за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Велграф Асет Мениджмънт” АД

 

График

начална дата за търговия на правата на борсата: 01.06.2017 год.;                             

крайна дата за търговия на правата на борсата: 14.06.2017 год.;

начална дата за прехвърляне на правата: 01.06.2017 год.;                             

крайна дата за прехвърляне на правата: 16.06.2017 год.;

дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 23.06.2017 год.;

начална дата за записване на акциите: 01.06.2017 год.;

крайна дата за записване на акции от увеличението: 10.07.2017 год.;

 

Проспект и указания за инвестиционните посредници

 


Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam