Международна дейност

Международни кореспондентски отношения

От 2003 г. ЦКБ развива кореспондентски отношения, като отчита текущите промени в Европейския съюз и на международните финансови пазари.

Благодарение на усилията на международния отдел ЦКБ изгради положителен образ и стана позната на европейските банки посредством лични срещи на международни семинари, конференции и симпозиуми, бизнес срещи при нас и редовна комуникация по телефона и електронната поща.

Нашият международен отдел придоби значителен опит при синдикираните заеми, сделките по търговско финансиране, анализа на финансови отчети и международно банкиране. Той почерпи опит от най-добрите международни практики, стана по-опитен при изготвянето и представянето на презентации, организирането на специални събития, срещи и други.

Бъдещи хоризонти

В бъдеще нашият международен отдел ще продължи да поддържа отлични бизнес отношения с банките-партньори и ще акцентира върху международно банково присъствие в основните европейски градове, където стотици и хиляди българи работят за международни институции и работодатели.


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam