FATCA

Акт за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки ("FATCA")

Актът за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки ("FATCA") е американски данъчен закон, приет през март 2010 г. с цел предотвратяване и разкриване нелащането на данъци в САЩ и подобряване на данъчната дисциплина на американските данъкоплатци. FATCA се фокусира върху подобряването на отчета на информация и спазването на задължението за прилагане на данъка при източника по отношение на лица от САЩ, които инвестират чрез или в дружества, които не са лица от САЩ, като например български финансови институции.


Споразумението FATCA между правителствата на България и на САЩ е ратифицирано от Народното събрание на Република България на 11.06.2015г., в сила от 30.06.2015г. и е публикувано в Държавен вестник на 17.11.2015г. В резултат, от българските финансови институции, в частност - Централна кооперативна банка АД, се изисква да спазват съответните разпоредби на българо-американското междуправителствено споразумение, като например:

  - регистриране в интернет портала за FATCA на Агенцията по приходите на САЩ ("IRS") и получаване на Глобален идентификационен номер на посредник ("GIIN").

  - използване на усъвършенствани процедури за дю дилиджънс с цел идентифициране, документиране и отчитане на всички лица от САЩ пред местните органи.

  - поемане на отговорността за докладване на информация за прилагане на данъка при източника към данъчните власти за целите на данъчното облагане в случай на плащания, свързани с доход с източник от САЩ, при което плащането е извършено до бенефициенти, неизпълняващи изискванията на FATCA.

 

Централна кооперативна банка АД възнамерява изцяло да спазва всички разпоредби на FATCA в съответствие с разпоредбите на българо–американското междуправителствено споразумение относно FATCA. Като финансова институция съблюдаваща FATCA, Централна кооперативна банка АД се е регистрирала в Агенцията по приходите на САЩ (IRS). Агенцията по приходите на САЩ е определила следния Глобален идентификационен номер на посредник (GIIN) за Централна кооперативна банка:

DZXMV9.00000.LE.100.

 


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam